Hỗ trợ trực tuyến

Call : 0904 653 346 skype

Call : 0168.564.8888 skype

Kiến Thức Máy Phát Điện

Lựa chọn kết cấu lưới điện cho mạng điện

Kiến Thức Sử Dụng Máy Phát Điện Hiệu Quả Kết cấu lưới điện được thực hiện với các yêu cầu: Tính kinh tế: Các thiết bị được sử dụng để xây dựng lưới điện với chi phí nhỏ nhất nhưng vẫn thoả mãn các yêu cầu về độ tin cậy, chất lượng điện năng, tổn thất, an toàn...

Độ tin cậy cung cấp điện được thoả mãn theo tính chất của phụ tải, ở  đây các phụ tải đều là hộ loại I.

 Chất lượng điện năng: Các giá trị độ lệch tần số và điện áp tại các nút  phụ tải phải nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị tổn thất công suất và tổn thất điện năng trên các đường dây truyền tải cũng phải nằm trong giới hạn cho phép.

img
Web Analytics